torsdag 12 augusti 2010

En bokidé
Mutationer av Anna-Greta Leijon

Pär Thörn

Modernista 2007


Jag ska sluta träffa folk och börja umgås via kommunikéer

Martin Luuk

Loyal Press 2005


Jag tänker mig en bok. Den ska komma ut på Modernista. Den ska innehålla nyskrivna texter av Martin Luuk och Pär Thörn. Det ska inte framgå vem som har skrivit vad. Här kan man se hur bra Pär och Martin passar ihop.


"Jag ska sluta träffa folk och börja umgås via kommunikéer. Jag har redan länge insett att det här med ”relationer” inte helt är min grej och har en under en längre tid förberett mina ”uppträdanden”, som jag kallat umgänget för, genom att repa in manér och monologer, och det här är bara ett sätt för mig att ta steget fullt ut. Varje kommuniké kommer att åtföljas av en vidhängande cocktaildrickning / smygläsning. Jag kommer själv inte att närvara under festligheterna, men om man framåt midnatt blickar ut över bergen kommer man att kunna se mig sväva förbi i en liten handeldad ballong."


"Jag heter Günther. Eller ja, egentligen heter jag Stig. Men jag vill heta Günther. Därför kallar jag mig för Günther. Det här med mitt namn beror mest på att jag hellre vill vara tysk än svensk. Jag skulle hellre vilja vara Östtysk. Men det går ju inte längre. När jag möter folk som inte känner mig brukar jag bryta på tyska och säga att jag kommer från Karl Marx Stadt. Att jag arbetade som rörmokare i Karl Marx Stadt, men att jag numer är bosatt vid Värnhemstorget i Malmö.

När de frågar varför jag bor i Sverige brukar jag dra en lögn, om att jag är en gammal dissident. Att jag kämpade för demokrati i Honeckers slavsamhälle och var tvungen att fly. Att STASI var ute efter mig. Då blir folk väldigt imponerade."

Inga kommentarer: